Štítek: Brno

Co se stalo Aničce?

Do Elišky, naší školky,
chodí kluci, taky holky.
Všichni se tu rádi mají,
společně si hezky hrají.
Dovádíme, lumpačíme,
spoustu věcí naučíme,
plníme si úkoly,
těšíme se do školy.

Naše školka MŠ Elišky Krásnohorské sídlí v Brně, v městské části Černovice. Jsou zde čtyři třídy: Včeličky, Motýlci, Sluníčka a Berušky. MŠ je vybavena dopravním hřištěm s kruhovým objezdem a krásnou členitou zahradou. Především se zaměřujeme na rozvoj pohybových aktivit.

Pohádku vymyslely děti ze třídy Motýlků, a to po návštěvě Policie ČR, kdy nás policisté seznámili se zásadami bezpečného chování.

Pohádka o černé veverce

Naše pětitřídní mateřská škola Úvoz 57 Brno s kapacitou 120 dětí se nachází v ideální oblasti, kdy je obklopena z jedné strany středem města a z druhé strany klidnou oblastí Kraví hory. Právě této klidné strany využíváme k vycházkám a pobytům v přírodě. V zahrádkách i parcích kolem planetária na Kraví hoře pozorujeme po celý rok měnící se přírodu i život drobných živočichů. I když se to nezdá, přírodu máme opravdu velmi blízko, proto i název našeho Školního vzdělávacího programu nese „Příroda na dosah dětem“. Nepřekvapilo nás proto rozhodnutí dětí vybrat si za hlavního hrdinu své pohádky černou veverku, která žije spolu s dalšími veverkami přímo i na naší školní zahradě.

Dobrodružná plavba

Firemní mateřská školka Lentilka je umístěna v centru Brna. Je rozdělena na dvě pracoviště a nabízí 106 míst pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni u příspěvkových organizací Jihomoravského kraje, na krajském úřadě, u Hasičského záchranného sboru, na Krajském ředitelství policie nebo u Ústavního soudu České republiky.

Tvoříme dohromady 5 tříd, které jsou věkově smíšené, a tak se mladší děti mohou učit od starších a starší se učí pomáhat mladším. Dbáme na to, aby se děti ve školce cítily dobře a měly pestrou nabídku vzdělávacích programů a kulturních akcí.

Proč Péťa s Alenkou přestali pomáhat

Mateřská škola V Aleji 2, Brno je jednotřídní mateřská škola rodinného typu, má jednu věkově smíšenou třídu, která nabízí přirozené sociální prostředí podporující respekt k ostatním a učí toleranci. Vzdělávání dětí probíhá formou prožitkového učení a je založeno na přímých zážitcích dětí při všech hrách a činnostech. V naší mateřské škole využíváme zásad programu podpory zdraví v mateřské škole.

O princezně, princi, drakovi a hromadě odpadků

Mateřská škola Sedmikráska se nachází v klidné části Brno – Židenice. Do Sedmikrásky se děti jako motýlci slétají do tříd Žluťásků, Modrásků a Bělásků. Důležitou součástí naší školky je krásná, vybavená zahrada, kde rádi trávíme spoustu času.

Maruška a pejsek

Naše mateřská škola se nachází v centru města Blanska na ulici Rodkovského, máme celkem sedm tříd. Naše třída se jmenuje Veverky, navštěvuje ji 26 dětí, které si společně hrají, zpívají, cvičí, poslouchají pohádky, kreslí. Všichni jsme kamarádi a máme se moc rádi.

Matyldina cesta za kvítím

Mateřská škola Božetěchova se nachází v klidném prostředí Králova Pole. Naše škola se skládá ze tří tříd a z nadstandardní školní zahrady. Zaměřujeme se na rozvoj celkové pohybové kultury a na vzbuzení zájmu o sportovní činnost.

Jak děti pomohly přírodě

Naše mateřská škola se nachází na okraji města Brna v Soběšicích a je obklopena lesy i loukami. Zajímavostí je, že i přesto, že jsme pětitřídní školka, máme k dispozici dvě budovy. Každá má svou zahradu, kterou děti rády navštěvují k veškerým pohybovým aktivitám a utužování přátelství napříč třídami.

O netopýrech

Mateřská škola Paraplíčko stojí na Mokré Hoře úplně na konci obce, má krásnou zahradu, v blízkosti les, louku i rybník v blízkých Jehnicích. Chodí do ní 52 dětí a každý rok je plná až „po střechu“. Jsme školka s environmentálním zaměřením, zkoumáme své okolí a přírodní prostředí prostřednictvím badatelství, pracujeme v polytechnické a keramické dílně, každý den je u nás plný učení, her a smíchu.

Kapka Duhovička a její cesta z duhy na zem

Dvoutřídní mateřská škola rodinného typu zřízená jako příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Brno, městská část Brno – Královo Pole. Ve školce máme dvě třídy –„Berušky“ a „Sluníčka“. Celkem 37 dětí. Příběh o kapce Duhovičce připravily předškolní děti ze třídy Berušek, které si celý měsíc duben povídaly o ochraně naší Země.

  • 1
  • 2

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.