Štítek: Brno

Jak děti tábořily u rybníka

Dobrý den! Jsme mateřská škola náměstí SNP v městské části Brno – sever. Jsme školka, která se snaží dětem přiblížit tradice, spolupráci mezi sebou, přátelství, pomoc, ale také především ekologii, ať už tím, že se snažíme často jezdit do Čertovy rokle, kterou máme skoro za humny, kde děti rády tráví čas na dekách v přírodě, ať už pozorováním přírody, her na polích, sbíráním přírodnin, ale také tím, že jako školka jsme zapojeny do ekologického programu Mrkvička,  účastníme se přírodních výstav v Arboretu, ale také často programů environmentální výchovy v ekologickém centru Lipka. Věříme a doufáme, že náš příběh bude přínosem pro naše vrstevníky, ale také jako poučení pro dospělé, kteří občas zapomenou, jak si příroda zaslouží, abychom se k ní chovali. To, co pro přírodu budeme dělat my, ona udělá pro nás.

Jak dobro dělá zázraky

Naše školka Šaumannka se nachází v Brně Židenicích. Máme k dispozici krásnou rozlehlou zahradu nabízející spousty možností využití. Vzdělávání uskutečňujeme dle Kurikula podpory zdraví, zároveň dětem nabízíme pestrou nabídku volnočasových kroužků. Dochází k nám 75 školkáčků, kteří navštěvují tři různé třídy a to Koťátka, Ptáčátka a Berušky. A proč zrovna tato zvířátka a jak se seznámila se dozvíte v naší pohádce.

Jak se zajíček naučil třídit odpadky

Naše školka se nachází v klidné části Brna. Jsme malá školka, která má dvě třídy, a to třídu Myšičky a třídu Zajíčci. 

Usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání.

Preferujeme rodinnou a pohodovou atmosféru a individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině.

Naše motto zní: „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“

Králíček Fousek a barevná duha

Mateřská škola Brno, Měřičkova 46, příspěvková organizace se nachází v klidném prostředí uprostřed městské části Brna – Řečkovic. Je obklopena sídlištní zástavbou a rodinnými domy. Budova byla postavena v roce 1976, která prošla četnými opravami a rekonstrukcemi. Od roku 2022 je součástí nová budova, kde je v pořadí šestá třída pro nejmladší děti a zároveň v patře multifunkční tělocvična. Třídy poskytují dětem mnoho příležitostí k pohybu i hrám, a to jak skupinovým, tak individuálním. Mateřská škola pracuje s metodikou Dobrý začátek, který podporuje sociální a emoční rozvoj dětí.
Do soutěže se zapojily děti ze třídy Motýlci.

Jak se děti z Chodské rozhodly chodit

Naše školka je ve městě Brně, na ulici Chodská 15 a jmenuje se zdravá mateřská škola. Kromě toho, že se učíme zdravě žít – jíst a sportovat a smát se, umíme i pracovat se skutečnou pilkou či vrtačkou a letos začínáme i zahradničit. Moc rádi hrajeme i divadlo s naším panem učitelem. Zkrátka – je nám spolu dobře.

O pyšné sedmikrásce

Byla jednou jedna školka, ve školce třída jménem Kosmíci. Ve třídě stoleček, na stolečku kytička a kolem kytičky sedělo třináct dětí. Tyto děti spojily své síly, daly hlavičky dohromady, vymyslely, a hlavně prožily příběh o jedné pyšné sedmikrásce. 

Víla Kasandra

Naše Mateřská škola Všetičkova 19 leží v klidné ulici s krásnou zahradou. V blízkosti Kraví hory, kde se děti mohou přírodně vyžít a učí se k správnému vztahu k přírodě. Proto jsme se rádi zapojili do vaší soutěže.

Umíte správně třídit odpad?

Mateřská škola V Aleji 2, Brno je jednotřídní mateřská škola rodinného typu, má jednu věkově smíšenou třídu, která nabízí přirozené sociální prostředí podporující respekt k ostatním a učí toleranci. Vzdělávání dětí probíhá formou prožitkového učení a je založeno na přímých zážitcích dětí při všech hrách a činnostech. V naší mateřské škole využíváme zásad programu podpory zdraví v mateřské škole.

Byl to jenom sen?

Mateřská škola Božetěchova se nachází v klidném prostředí Králova Pole. Zaměřujeme se na rozvoj celkové pohybové kultury a na vzbuzení zájmu o sportovní činnost. Naše školka má nadstandardní školní zahradu a letos jsme součástí projektu „Zezeleňme naší školku”, který byl inspirací pro vytvoření druhého dílu Matyldy.

Jak pan Nilson zachránil jezírko

Na okraji města Brna, přesněji v Černovicích, se nachází naše mateřská škola, kterou zdobí rozlehlá zahrada. Školka je rozdělena do čtyř tříd, jsou to Berušky, Motýlci, Sluníčka a třída předškoláků, kteří se jmenují Včeličky. V naší školce se hodně hýbeme, cvičíme se Sokolem, sportujeme na olympiádě, chodíme na dlouhé vycházky do lesoparku i kolem řeky Svitavy. Zkrocení svých zběsilých kol se zde děti učí na dopravním hřišti. Hrady a mosty, které vznikají na našich pískovištích, můžete vidět z ptačí perspektivy. Každý rok vyjíždíme na školku v přírodě a všichni jsme kamarádi.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.