Soutěž

V PYŽÁMKU je kreativní projekt určený pro děti mateřských škol z celého Jihomoravského kraje. Zadání je jednoduché!

S paní učitelkou vymyslete a napište krátký pohádkový příběh na téma EKOLOGIE, který může být poučným i pro další děti školkového věku. Poté nakreslete obrázky, které ilustrují napsaný příběh a ostatní nechte na nás! My příběh sestříháme, náš herec pohádku před kamerou přečte a jeho projev budou doprovázet obrázky, které děti nakreslily. Výsledné video bude večerníčkového formátu, kde budou v úvodu představeny děti – autoři, jejich mateřská školka a poté bude následovat samotný příběh.

Výsledná videa mezi sebou soutěží a vítěze odmění paní primátorka JUDr. Markéta Vaňková, která nad touto soutěží převzala záštitu. Finančně tuto akci podpořilo i statutární město Brno.

TÉMA SOUTĚŽE:

EKOLOGIE

Přihláška do soutěže

Děkujeme za váš nebývalý zájem o naši soutěž. Bohužel registraci jsme museli uzavřít, neboť jsme dosáhli plné kapacity.

Děkujeme za pochopení!

Termín pro zasílání vašich prací

8. 1. 2024 až 30. 4. 2024

Bez registrace se nelze soutěže účastnit.

Následně materiály zpracujeme, natočíme, sestříháme a během května zveřejníme pro hlasování.

Začátkem června s paní primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou a 1. náměstekem hejtmana JMK Lukášem Dubecem oceníme vítězné autory.

Dokumenty ke stažení

Jak správně tyto dokumenty vyplnit a použít najdete ve videu „Návod na tvorbu pohádky“, které naleznete níže.

Návod na tvorbu pohádky

Videonávod, vytvořený ve spolupráci s MŠ Zvídálek.

Ukázková pohádka

Ukázkové video, které vytvořily děti z Vesmírné školky.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.