2024, Brno

Jak se zajíček naučil třídit odpadky

Mateřská škola Brno, Pšeník 18

Naše školka se nachází v klidné části Brna. Jsme malá školka, která má dvě třídy, a to třídu Myšičky a třídu Zajíčci. 

Usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání.

Preferujeme rodinnou a pohodovou atmosféru a individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině.

Naše motto zní: „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.