2024, Brno

Jak dobro dělá zázraky

Mateřská škola Šaumannova, Brno

Naše školka Šaumannka se nachází v Brně Židenicích. Máme k dispozici krásnou rozlehlou zahradu nabízející spousty možností využití. Vzdělávání uskutečňujeme dle Kurikula podpory zdraví, zároveň dětem nabízíme pestrou nabídku volnočasových kroužků. Dochází k nám 75 školkáčků, kteří navštěvují tři různé třídy a to Koťátka, Ptáčátka a Berušky. A proč zrovna tato zvířátka a jak se seznámila se dozvíte v naší pohádce.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.