O nás

Děti jsou dnes na každém kroku obklopeny mediálními vlivy a často nemají představu, jak tato tvorba vzniká. A hlavně, jak jsou mediálními tvůrci ovlivňovány. Sami si tedy zkusí, jak takové dílo vlastně vzniká. Osvojí si tak práci s literární tvorbou, práci s příběhem, výtvarnými dovednostmi a mediální činností.

V PYŽÁMKU je kreativní projekt určený pro děti mateřských škol. Zadání je jednoduché! S paní učitelkou vymyslete a napište krátký pohádkový příběh, který může být poučným i pro další děti školkového věku. Poté nakreslete obrázky, které ilustrují napsaný příběh a ostatní nechte na nás! My příběh sestříháme, náš herec pohádku před kamerou přečte a jeho projev budou doprovázet obrázky, které děti nakreslily. Výsledné video bude večerníčkového formátu, kde budou v úvodu představeny děti – autoři, jejich mateřská školka a poté bude následovat samotný příběh.

Hlavní cíl

Hlavním cílem je tedy mediální gramotnost a také samostatnost i zodpovědnost při plnění všech úkolů spojených s touto tvorbou. To se snažíme podpořit vyhlášením soutěží o hodnotné ceny.

Přidaná hodnota

Pro děti je naše činnost přínosem v rozvoji teoretických znalostí a praktických dovedností. Rozvíjí svůj tvůrčí potenciál. Učí se práci ve skupinách a práci v týmu. Tyto týmy společně vymýšlí obsah příběhů a ty i společně obrazově realizují. Tato kreativní kolektivní činnost je přínosem při rozvoji jejich projevu a schopnosti vyjádřit své myšlenky.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.