2024, Brno

Jak děti tábořily u rybníka

Mateřská školka SNP, Brno

Dobrý den! Jsme mateřská škola náměstí SNP v městské části Brno – sever. Jsme školka, která se snaží dětem přiblížit tradice, spolupráci mezi sebou, přátelství, pomoc, ale také především ekologii, ať už tím, že se snažíme často jezdit do Čertovy rokle, kterou máme skoro za humny, kde děti rády tráví čas na dekách v přírodě, ať už pozorováním přírody, her na polích, sbíráním přírodnin, ale také tím, že jako školka jsme zapojeny do ekologického programu Mrkvička,  účastníme se přírodních výstav v Arboretu, ale také často programů environmentální výchovy v ekologickém centru Lipka. Věříme a doufáme, že náš příběh bude přínosem pro naše vrstevníky, ale také jako poučení pro dospělé, kteří občas zapomenou, jak si příroda zaslouží, abychom se k ní chovali. To, co pro přírodu budeme dělat my, ona udělá pro nás.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.