2024, Brno

Králíček Fousek a barevná duha

Mateřská škola Brno, Měřičkova 46

Mateřská škola Brno, Měřičkova 46, příspěvková organizace se nachází v klidném prostředí uprostřed městské části Brna – Řečkovic. Je obklopena sídlištní zástavbou a rodinnými domy. Budova byla postavena v roce 1976, která prošla četnými opravami a rekonstrukcemi. Od roku 2022 je součástí nová budova, kde je v pořadí šestá třída pro nejmladší děti a zároveň v patře multifunkční tělocvična. Třídy poskytují dětem mnoho příležitostí k pohybu i hrám, a to jak skupinovým, tak individuálním. Mateřská škola pracuje s metodikou Dobrý začátek, který podporuje sociální a emoční rozvoj dětí.
Do soutěže se zapojily děti ze třídy Motýlci.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.