2024, Brno

Umíte správně třídit odpad?

Mateřská škola Brno, V Aleji 2

Mateřská škola V Aleji 2, Brno je jednotřídní mateřská škola rodinného typu, má jednu věkově smíšenou třídu, která nabízí přirozené sociální prostředí podporující respekt k ostatním a učí toleranci. Vzdělávání dětí probíhá formou prožitkového učení a je založeno na přímých zážitcích dětí při všech hrách a činnostech. V naší mateřské škole využíváme zásad programu podpory zdraví v mateřské škole.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.