Štítek: Brno

Jak zabavit draka

Naše trojtřídní mateřská škola se nachází v lokalitě městské části Brno – Bohunice. V jednotlivých třídách jsou vytvořeny hrací kouty, které poskytují dětem dostatek soukromí pro jejich zájmové aktivity a zároveň umožňují realizaci různých činností a her. Vnitřní prostředí je vstřícné, dostatečně podnětné, přizpůsobeno bezpečnosti, potřebám, aktivitám a počtu dětí.

Budova je obklopena rozlehlou školní zahradou, která nyní prochází celkovou rekonstrukcí. Z tohoto důvodu nyní prozkoumáváme každý den hřiště a parky v blízkém i vzdálenějším okolí školky.

V tomto roce dětem nabízíme odpolední kroužky, a to – sportík, tanečky, angličtinu, plavání a logopedii.

Proč je planeta Země modrá?

Byla jednou jedna mateřská školka v Černovicích na Štolcově. V této školce byla pohádková třída. A proč právě pohádková? Celý rok děti s paní učitelkou vnímaly pohádku jako kouzelný svět, do kterého se mohly kdykoliv ponořit a prožívat zblízka svět dobra a zázraků. A nejen to, během roku děti s paní učitelkou měly možnost psát a malovat svoji hvězdnou pohádku, na kterou jsou doteď velice pyšní. Rádi vám ji představíme, tak poslouchejte.

  • 1
  • 2

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.