• DĚTSKÁ KREATIVNÍ TVORBA

    Umělecká, literární a výtvarná soutěž pro mateřské školy

  • DĚTSKÁ KREATIVNÍ TVORBA

    Umělecká, literární a výtvarná soutěž pro mateřské školy

Umělecká, literární a výtvarná soutěž pro mateřské školy

V PYŽÁMKU je kreativní projekt určený pro děti mateřských škol z celého Jihomoravského kraje. Zadání je jednoduché! S paní učitelkou vymyslete a napište krátký pohádkový příběh, který může být poučným i pro další děti školkového věku. Poté nakreslete obrázky, které ilustrují napsaný příběh a ostatní nechte na nás! My příběh sestříháme, náš herec pohádku před kamerou přečte a jeho projev budou doprovázet obrázky, které děti nakreslily. Výsledné video bude večerníčkového formátu, kde budou v úvodu představeny děti – autoři, jejich mateřská školka a poté bude následovat samotný příběh.

Dětská kreativní tvorba

Pro děti je naše činnost přínosem v rozvoji teoretických znalostí a praktických dovedností. Rozvíjí svůj tvůrčí potenciál. Učí se práci ve skupinách a práci v týmu. Tyto týmy společně vymýšlí obsah příběhů a ty i společně obrazově realizují. Tato kreativní kolektivní činnost je přínosem při rozvoji jejich projevu a schopnosti vyjádřit své myšlenky.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

Chcete vědět více?

Pokud máte dotaz k soutěži, či potřebujete poradit nebo pomoci s tvorbou, neváhejte nás kontaktovat

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.