2023, Brno

Co se stalo Aničce?

MŠ Elišky Krásnohorské, Brno

Do Elišky, naší školky,
chodí kluci, taky holky.
Všichni se tu rádi mají,
společně si hezky hrají.
Dovádíme, lumpačíme,
spoustu věcí naučíme,
plníme si úkoly,
těšíme se do školy.

Naše školka MŠ Elišky Krásnohorské sídlí v Brně, v městské části Černovice. Jsou zde čtyři třídy: Včeličky, Motýlci, Sluníčka a Berušky. MŠ je vybavena dopravním hřištěm s kruhovým objezdem a krásnou členitou zahradou. Především se zaměřujeme na rozvoj pohybových aktivit.

Pohádku vymyslely děti ze třídy Motýlků, a to po návštěvě Policie ČR, kdy nás policisté seznámili se zásadami bezpečného chování.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.