2023, Brno

Dobrodružná plavba

MŠ Lentilka, Brno

Firemní mateřská školka Lentilka je umístěna v centru Brna. Je rozdělena na dvě pracoviště a nabízí 106 míst pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni u příspěvkových organizací Jihomoravského kraje, na krajském úřadě, u Hasičského záchranného sboru, na Krajském ředitelství policie nebo u Ústavního soudu České republiky.

Tvoříme dohromady 5 tříd, které jsou věkově smíšené, a tak se mladší děti mohou učit od starších a starší se učí pomáhat mladším. Dbáme na to, aby se děti ve školce cítily dobře a měly pestrou nabídku vzdělávacích programů a kulturních akcí.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.