2023, Brno

Maruška a pejsek

MŠ Rodkovského, Blansko (VEVERKY)

Naše mateřská škola se nachází v centru města Blanska na ulici Rodkovského, máme celkem sedm tříd. Naše třída se jmenuje Veverky, navštěvuje ji 26 dětí, které si společně hrají, zpívají, cvičí, poslouchají pohádky, kreslí. Všichni jsme kamarádi a máme se moc rádi.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.