2024, Brno

Evelínčin sen, jak zvířátka zachránila les

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3

Jsme trojtřídní mateřská školka v Chrlicích, která je součástí základní školy. V naší školce se nachází speciální třída pro děti s logopedickými vadami řeči. V naší školce vládne pozitivní atmosféra.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.