Štítek: 2024

Jak zvířátka zachránila přírodu

Naše jednotřídní mateřská škola se nachází na okraji obce Hnanice, jejíž okolí tvoří příroda Národního parku Podyjí a vinohrady. Naše škola podporuje v dětech kladný vztah k přírodě a úctu k životu. Cílem jsou především spokojené a šťastné děti.

Jak zvířátka zachránila svůj les

Ve Veselém království se hezky máme, hrajeme si, zpíváme, tančíme a povídáme. Po ovocné svačince vydáme se na dvorek, kde nás čeká průlezka, písek a pár motorek. Pohrajem si, zaběháme, po obídku odpočinek dáme. Je nám tu všem spolu príma, ať je léto nebo zima.

Jak beruška ztratila puntík

Naši školku najdete v Dubňanech na sídlišti. Půjdete-li kolem, uslyšíte z otevřených oken (nebo ze zahrady) výskot a smích. Sto dětí je prostě sto dětí. Poznáte nás i podle velkého sluníčka na fasádě. Naše motto: „Kde je radost, tam je smích.“

Příhody malé Justýnky

Mateřská škola Valchov se nachází na okraji Drahanské vrchoviny, nedaleko od města Boskovice. Naše jednotřídní školka byla postavena v roce 1983 a do současné podoby prošla několika rekonstrukcemi. V okolí se rozprostírá nádherná krajina, kam s dětmi vyrážíme za dobrodružstvím každý den. Přirozeně se tak nabízí vztah dětí k přírodě, přírodnímu prostředí, zdravý životní styl s dostatkem pohybu na čerstvém vzduchu a s tím spojená chuť komunikovat a sdělovat si získané poznatky, prožitky, předávat a rozvíjet je dál.

Jak se lidé naučili třídit odpad

V Jihomoravském kraji nedaleko města Znojma se nachází městys, který se jmenuje Olbramkostel. V Olbramkostele je malá mateřská škola s rodinným zázemím. V mateřské škole se paní učitelky snaží udržet všechny tradice a naučit děti, jak se správně chovat k přírodě. Například se zapojili se do programu Recyklohraní. Společně s rodiči i s ostatními lidmi například realizují akci, kdy chodí do přírody a uklízí okolí v Olbramkostele. Na závěr akce se všichni sejdou a na určeném místě si opečou špekáčky, společně si povídají a tráví spolu dopoledne. Malí velcí se poznávají navzájem a společně vytváří příjemnou atmosféru.

Kouzelný výlet do džungle

Představujeme vám mateřskou školu, kde se děti učí, objevují, rostou a pomáhají si každý den. Kde takovou školku hledat? Na místě, které je obklopeno krásnou přírodou, zemědělskou krajinou a výhledem na Pálavu. V malé vesničce plné lidí s velkým srdcem. Vítejte v mateřské škole v Ivani.

Jak děti tábořily u rybníka

Dobrý den! Jsme mateřská škola náměstí SNP v městské části Brno – sever. Jsme školka, která se snaží dětem přiblížit tradice, spolupráci mezi sebou, přátelství, pomoc, ale také především ekologii, ať už tím, že se snažíme často jezdit do Čertovy rokle, kterou máme skoro za humny, kde děti rády tráví čas na dekách v přírodě, ať už pozorováním přírody, her na polích, sbíráním přírodnin, ale také tím, že jako školka jsme zapojeny do ekologického programu Mrkvička,  účastníme se přírodních výstav v Arboretu, ale také často programů environmentální výchovy v ekologickém centru Lipka. Věříme a doufáme, že náš příběh bude přínosem pro naše vrstevníky, ale také jako poučení pro dospělé, kteří občas zapomenou, jak si příroda zaslouží, abychom se k ní chovali. To, co pro přírodu budeme dělat my, ona udělá pro nás.

Jak dobro dělá zázraky

Naše školka Šaumannka se nachází v Brně Židenicích. Máme k dispozici krásnou rozlehlou zahradu nabízející spousty možností využití. Vzdělávání uskutečňujeme dle Kurikula podpory zdraví, zároveň dětem nabízíme pestrou nabídku volnočasových kroužků. Dochází k nám 75 školkáčků, kteří navštěvují tři různé třídy a to Koťátka, Ptáčátka a Berušky. A proč zrovna tato zvířátka a jak se seznámila se dozvíte v naší pohádce.

Jak se zajíček naučil třídit odpadky

Naše školka se nachází v klidné části Brna. Jsme malá školka, která má dvě třídy, a to třídu Myšičky a třídu Zajíčci. 

Usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání.

Preferujeme rodinnou a pohodovou atmosféru a individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině.

Naše motto zní: „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“

Králíček Fousek a barevná duha

Mateřská škola Brno, Měřičkova 46, příspěvková organizace se nachází v klidném prostředí uprostřed městské části Brna – Řečkovic. Je obklopena sídlištní zástavbou a rodinnými domy. Budova byla postavena v roce 1976, která prošla četnými opravami a rekonstrukcemi. Od roku 2022 je součástí nová budova, kde je v pořadí šestá třída pro nejmladší děti a zároveň v patře multifunkční tělocvična. Třídy poskytují dětem mnoho příležitostí k pohybu i hrám, a to jak skupinovým, tak individuálním. Mateřská škola pracuje s metodikou Dobrý začátek, který podporuje sociální a emoční rozvoj dětí.
Do soutěže se zapojily děti ze třídy Motýlci.

  • 1
  • 2

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.