Co se stalo Aničce?

Do Elišky, naší školky,
chodí kluci, taky holky.
Všichni se tu rádi mají,
společně si hezky hrají.
Dovádíme, lumpačíme,
spoustu věcí naučíme,
plníme si úkoly,
těšíme se do školy.

Naše školka MŠ Elišky Krásnohorské sídlí v Brně, v městské části Černovice. Jsou zde čtyři třídy: Včeličky, Motýlci, Sluníčka a Berušky. MŠ je vybavena dopravním hřištěm s kruhovým objezdem a krásnou členitou zahradou. Především se zaměřujeme na rozvoj pohybových aktivit.

Pohádku vymyslely děti ze třídy Motýlků, a to po návštěvě Policie ČR, kdy nás policisté seznámili se zásadami bezpečného chování.

Sašenka a Pastelkožrout

Mateřská školka Bratčice se nachází v krásné vesničce kousek od Brna. Má dvě třídy – Koťátka a Sluníčka. Děti ji navštěvují rády a jsou tu všichni kamarádi.

Pohádka o černé veverce

Naše pětitřídní mateřská škola Úvoz 57 Brno s kapacitou 120 dětí se nachází v ideální oblasti, kdy je obklopena z jedné strany středem města a z druhé strany klidnou oblastí Kraví hory. Právě této klidné strany využíváme k vycházkám a pobytům v přírodě. V zahrádkách i parcích kolem planetária na Kraví hoře pozorujeme po celý rok měnící se přírodu i život drobných živočichů. I když se to nezdá, přírodu máme opravdu velmi blízko, proto i název našeho Školního vzdělávacího programu nese „Příroda na dosah dětem“. Nepřekvapilo nás proto rozhodnutí dětí vybrat si za hlavního hrdinu své pohádky černou veverku, která žije spolu s dalšími veverkami přímo i na naší školní zahradě.

Let kosa Pavla se žížalkou

Naše mateřská škola se nachází v centru města Blanska. MŠ je rozdělena na dvě budovy a má sedm tříd. Naše třída se jmenuje Žabičky. Ve všech sedmi třídách máme děti různého věku. Za MŠ je prostorná zahrada, kde si děti velmi rády hrají. Nejraději děti využívají pískoviště, domečky, vláček a jízdu na koloběžkách.

Dobrodružná plavba

Firemní mateřská školka Lentilka je umístěna v centru Brna. Je rozdělena na dvě pracoviště a nabízí 106 míst pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni u příspěvkových organizací Jihomoravského kraje, na krajském úřadě, u Hasičského záchranného sboru, na Krajském ředitelství policie nebo u Ústavního soudu České republiky.

Tvoříme dohromady 5 tříd, které jsou věkově smíšené, a tak se mladší děti mohou učit od starších a starší se učí pomáhat mladším. Dbáme na to, aby se děti ve školce cítily dobře a měly pestrou nabídku vzdělávacích programů a kulturních akcí.

Jarní zahrádka

Mateřská škola se nachází uprostřed města Blanska. Tvoří ji dvě budovy, které jsou umístěny vedle sebe. Celkem máme sedm tříd. Naše třída se jmenuje Zajíčci. Je prostorná, barevná a esteticky uspořádaná. Ve třídě máme děti věkově smíšené. Školní zahrada je prostorná, umožňuje pohybové aktivity. Sousedíme se základní školou T.G.Masaryka a přes silnici se nachází kulturní památka dřevěný kostelík.

Proč Péťa s Alenkou přestali pomáhat

Mateřská škola V Aleji 2, Brno je jednotřídní mateřská škola rodinného typu, má jednu věkově smíšenou třídu, která nabízí přirozené sociální prostředí podporující respekt k ostatním a učí toleranci. Vzdělávání dětí probíhá formou prožitkového učení a je založeno na přímých zážitcích dětí při všech hrách a činnostech. V naší mateřské škole využíváme zásad programu podpory zdraví v mateřské škole.

Jak šel Peťa na nákup

Naše mateřská škola je jednotřídní pro 28 dětí a leží uprostřed vesnice Hlubočany nedaleko Vyškova na Jižní Moravě. Budova byla postavena v roce 1940 a na první pohled zaujme lidovou stavební architekturou – žudrem, typickým pro naši oblast.

V naší mateřské škole se snažíme o dobré klima, založené na vzájemné důvěře a partnerství, zaměřujeme se na zdravý životní styl i ochranu životního prostředí, usilujeme o to, aby čas zde prožitý byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů pro život a vzdělání.

O princezně, princi, drakovi a hromadě odpadků

Mateřská škola Sedmikráska se nachází v klidné části Brno – Židenice. Do Sedmikrásky se děti jako motýlci slétají do tříd Žluťásků, Modrásků a Bělásků. Důležitou součástí naší školky je krásná, vybavená zahrada, kde rádi trávíme spoustu času.

Maruška a pejsek

Naše mateřská škola se nachází v centru města Blanska na ulici Rodkovského, máme celkem sedm tříd. Naše třída se jmenuje Veverky, navštěvuje ji 26 dětí, které si společně hrají, zpívají, cvičí, poslouchají pohádky, kreslí. Všichni jsme kamarádi a máme se moc rádi.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.