2023, Jihomoravský kraj

Jarní zahrádka

MŠ Rodkovského, Blansko (Zajíčci)

Mateřská škola se nachází uprostřed města Blanska. Tvoří ji dvě budovy, které jsou umístěny vedle sebe. Celkem máme sedm tříd. Naše třída se jmenuje Zajíčci. Je prostorná, barevná a esteticky uspořádaná. Ve třídě máme děti věkově smíšené. Školní zahrada je prostorná, umožňuje pohybové aktivity. Sousedíme se základní školou T.G.Masaryka a přes silnici se nachází kulturní památka dřevěný kostelík.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.