Autor: Mar22t1N

Jak se děti z Chodské rozhodly chodit

Naše školka je ve městě Brně, na ulici Chodská 15 a jmenuje se zdravá mateřská škola. Kromě toho, že se učíme zdravě žít – jíst a sportovat a smát se, umíme i pracovat se skutečnou pilkou či vrtačkou a letos začínáme i zahradničit. Moc rádi hrajeme i divadlo s naším panem učitelem. Zkrátka – je nám spolu dobře.

O pyšné sedmikrásce

Byla jednou jedna školka, ve školce třída jménem Kosmíci. Ve třídě stoleček, na stolečku kytička a kolem kytičky sedělo třináct dětí. Tyto děti spojily své síly, daly hlavičky dohromady, vymyslely, a hlavně prožily příběh o jedné pyšné sedmikrásce. 

Víla Kasandra

Naše Mateřská škola Všetičkova 19 leží v klidné ulici s krásnou zahradou. V blízkosti Kraví hory, kde se děti mohou přírodně vyžít a učí se k správnému vztahu k přírodě. Proto jsme se rádi zapojili do vaší soutěže.

Umíte správně třídit odpad?

Mateřská škola V Aleji 2, Brno je jednotřídní mateřská škola rodinného typu, má jednu věkově smíšenou třídu, která nabízí přirozené sociální prostředí podporující respekt k ostatním a učí toleranci. Vzdělávání dětí probíhá formou prožitkového učení a je založeno na přímých zážitcích dětí při všech hrách a činnostech. V naší mateřské škole využíváme zásad programu podpory zdraví v mateřské škole.

Byl to jenom sen?

Mateřská škola Božetěchova se nachází v klidném prostředí Králova Pole. Zaměřujeme se na rozvoj celkové pohybové kultury a na vzbuzení zájmu o sportovní činnost. Naše školka má nadstandardní školní zahradu a letos jsme součástí projektu „Zezeleňme naší školku”, který byl inspirací pro vytvoření druhého dílu Matyldy.

Jak pan Nilson zachránil jezírko

Na okraji města Brna, přesněji v Černovicích, se nachází naše mateřská škola, kterou zdobí rozlehlá zahrada. Školka je rozdělena do čtyř tříd, jsou to Berušky, Motýlci, Sluníčka a třída předškoláků, kteří se jmenují Včeličky. V naší školce se hodně hýbeme, cvičíme se Sokolem, sportujeme na olympiádě, chodíme na dlouhé vycházky do lesoparku i kolem řeky Svitavy. Zkrocení svých zběsilých kol se zde děti učí na dopravním hřišti. Hrady a mosty, které vznikají na našich pískovištích, můžete vidět z ptačí perspektivy. Každý rok vyjíždíme na školku v přírodě a všichni jsme kamarádi.

Trojráček (Recykláček, Redukáček, Upcykláček)

MŠ Kosmonautů se nachází v klidné části brněnského Starého Lískovce. Tato oblast je plná nejen lísek, ale i jehličnatých stromů, a možná ne překvapivě je tu často vidět spousta veverek. MŠ byla původně trojtřídní, od roku 2013 byla rozšířena na čtyři třídy.

Cesta k babičce

Naše trojtřídní mateřská škola se nachází v lokalitě městské části Brno – Bohunice. Budova školky je obklopena rozlehlou školní zahradou, která minulý rok prošla celkovou rekonstrukcí. V průběhu venkovních aktivit si tedy děti dosytosti užívají nových herních prvků, sportovních aktivit, jurty, ale také hojnosti zeleně, kterou zahrada po rekonstrukci skýtá.

Vnitřní prostory nabízí prostorné třídy s moderním vybavením – od hraček až po elektronické či robotické pomůcky. Vnitřní prostředí je vstřícné, dostatečně podnětné, přizpůsobeno bezpečnosti, potřebám, aktivitám a počtu dětí.

V tomto roce dětem nabízíme odpolední kroužky, a to – sportík, tanečky, angličtinu, plavání a logopedii.

Evelínčin sen, jak zvířátka zachránila les

Jsme trojtřídní mateřská školka v Chrlicích, která je součástí základní školy. V naší školce se nachází speciální třída pro děti s logopedickými vadami řeči. V naší školce vládne pozitivní atmosféra.

O berušce Gertrudě

Naše mateřská škola Rodkovského leží v centru města Blanska. MŠ se nachází naproti dřevěnému kostelíku a sousedí se základní školou T. G. Masaryka. Toto zařízení je rozdělené na dvě budovy. Naše třída se jmenuje „Koťátka“. V každé třídě máme 26 dětí a celá školka se skládá ze 7 smíšených tříd. Za školkou máme dětmi oblíbenou prostornou zahradu a v okolí školky spoustu hřišť, kde se mají děti možnost vyřádit.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.