Štítek: 2023

Jak zabavit draka

Naše trojtřídní mateřská škola se nachází v lokalitě městské části Brno – Bohunice. V jednotlivých třídách jsou vytvořeny hrací kouty, které poskytují dětem dostatek soukromí pro jejich zájmové aktivity a zároveň umožňují realizaci různých činností a her. Vnitřní prostředí je vstřícné, dostatečně podnětné, přizpůsobeno bezpečnosti, potřebám, aktivitám a počtu dětí.

Budova je obklopena rozlehlou školní zahradou, která nyní prochází celkovou rekonstrukcí. Z tohoto důvodu nyní prozkoumáváme každý den hřiště a parky v blízkém i vzdálenějším okolí školky.

V tomto roce dětem nabízíme odpolední kroužky, a to – sportík, tanečky, angličtinu, plavání a logopedii.

Adámek a velikonoční vajíčka

V naší třídě Sluníčka úsměv nosím na líčkách. Kreslíme si, zpíváme si, s kamarády hrajeme si. Rádi tady cvičíme, pohybovky hrajeme, na procházky chodíme, novému se učíme. Máme se tu rádi, jsme tu kamarádi.

Proč je planeta Země modrá?

Byla jednou jedna mateřská školka v Černovicích na Štolcově. V této školce byla pohádková třída. A proč právě pohádková? Celý rok děti s paní učitelkou vnímaly pohádku jako kouzelný svět, do kterého se mohly kdykoliv ponořit a prožívat zblízka svět dobra a zázraků. A nejen to, během roku děti s paní učitelkou měly možnost psát a malovat svoji hvězdnou pohádku, na kterou jsou doteď velice pyšní. Rádi vám ji představíme, tak poslouchejte.

Uzdravený les

Mateřská škola Lovčičky vzdělává ve dvou třídách celkem čtyřicet báječných dětí. V souladu s přírodou v blízkém lese a obklopeni knihami poznáváme svět plný vztahů a kouzelných chvil.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.