2023, Brno

Proč je planeta Země modrá?

MŠ Štolcova, Brno

Byla jednou jedna mateřská školka v Černovicích na Štolcově. V této školce byla pohádková třída. A proč právě pohádková? Celý rok děti s paní učitelkou vnímaly pohádku jako kouzelný svět, do kterého se mohly kdykoliv ponořit a prožívat zblízka svět dobra a zázraků. A nejen to, během roku děti s paní učitelkou měly možnost psát a malovat svoji hvězdnou pohádku, na kterou jsou doteď velice pyšní. Rádi vám ji představíme, tak poslouchejte.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.