2023, Brno

Kapka Duhovička a její cesta z duhy na zem

MŠ Vackova, Brno

Dvoutřídní mateřská škola rodinného typu zřízená jako příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Brno, městská část Brno – Královo Pole. Ve školce máme dvě třídy –„Berušky“ a „Sluníčka“. Celkem 37 dětí. Příběh o kapce Duhovičce připravily předškolní děti ze třídy Berušek, které si celý měsíc duben povídaly o ochraně naší Země.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.