2023, Brno

Jak děti pomohly přírodě

MŠ Síčka, Brno

Naše mateřská škola se nachází na okraji města Brna v Soběšicích a je obklopena lesy i loukami. Zajímavostí je, že i přesto, že jsme pětitřídní školka, máme k dispozici dvě budovy. Každá má svou zahradu, kterou děti rády navštěvují k veškerým pohybovým aktivitám a utužování přátelství napříč třídami.

Nad soutěží převzala záštitu paní primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a 1. náměstek hejtmana JMK Lukáš Dubec. Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

© All rights reserved.